Metropolia GZM: Senior w Metropolii

0
642

Senior w Metropolii

Odbyło się kolejne posiedzenie Metropolitalnego Zespołu ds. Polityki Senioralnej. Podczas spotkania grupy tematyczne zaprezentowały wyniki swoich prac. Szerzej omówiono temat związany z funkcjonowaniem Karty Seniora oraz dyskutowano nad skutecznym sposobem dotarcia do seniorów z informacjami istotnymi dla tej grupy.

Gościem spotkania był dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Grzegorz Baranowski.

Zaprosił on członków Zespołu do czynnego udziału w konferencji i Targach Seniora, które odbędą się  w Gliwicach, w dniach 8-9 października br.

info: metropolia gzm