Bardzo często zdarza się, a szczególnie wiosną i jesienią, że w budynkach mieszkalnych naszej spółdzielni pojawiają się osoby oferujące różnego rodzaju usługi serwisowe, naprawcze, czy też wymiany urządzeń lub wyposażenia mieszkania. Osoby te niejednokrotnie przedstawiają się jako przedstawiciele spółdzielni lub też jako współpracownicy spółdzielni, sugerując przy tym, że czynności wykonują na zlecenie spółdzielni albo za zgodą spółdzielni. Prawie zawsze są to kłamstwa i próby naciągnięcia mieszkańców na niepotrzebne koszty.

Prawdą jest, że spółdzielnia zleca wykonanie różnego rodzaju przeglądów, np. przeglądów gazowych, kominiarskich, elektrycznych czy też okresowych budowlanych. Zwróćcie Państwo uwagę, że za każdym razem, informacja o planowanym przeglądzie wywieszana jest z wyprzedzeniem na klatkach schodowych, a pracownicy firm dokonujący tych czynności, posiadają identyfikatory potwierdzone przez LWSM w Knurowie. W żadnym wypadku pracownicy dokonujący przeglądów nie mogą Państwu oferować wymiany lub naprawy sprzętu. Jeśli podczas dokonywanego przeglądu zajdzie konieczność wykonania jakichkolwiek prac po Państwa stronie, to pracownik wykonujący przegląd z ramienia spółdzielni, jedynie poinformuje Państwa o takiej konieczności, pozostawiając protokół ze wskazaniem usterki do usunięcia.

Wybór sposobu i firmy wykonującej takie prace, należy wyłącznie do Państwa. Wszelkie prace wykonywane podczas przeglądów zleconych przez spółdzielnię, rozliczane są przez spółdzielnie. Państwo nie dokonujecie w tym czasie żadnych opłat. Zawsze w razie wątpliwości macie Państwo możliwość zasięgnięcia informacji i wyjaśnień w administracji naszej spółdzielni.

Info: lwsm.pl