LWSM Knurów: Zatwierdzone zmiany statutowe. Znamy terminy Walnych Zebrań Wyborczych.

0
628

Informujemy, że Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian statutowych przyjętych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu LWSM w Knurowie.

W związku z powyższy zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej.

Z uwagi na okres świąteczny Zarząd LWSM w Knurowie planuje przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w dnia 21 – 27 kwietnia bieżącego roku.

info: lwsm.pl