LWSM Knurów: Wzrasta stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi

0
247
Knurów:
 
   W nawiązaniu do wcześniej przekazywanych informacji (na Walnych Zebraniach) przypominamy, że od 01 kwietnia br. wzrasta stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. za odbiór śmieci z 31,90 zł na kwotę 35,60 zł za osobę. Jest to efektem uchwały Rada Miasta Knurów, która w dniu 11 stycznia 2023 r. ustaliła nowe, wyższe stawki. W dniu dzisiejszym powinny trafić do skrzynek pocztowych w blokach informacje o podwyżkach wraz ze specyfikacją za co płacimy.
 
   LWSM Knurów podkreśla, że jest to podwyżka zupełnie niezależna od Spółdzielni.
Każdy z państwa otrzyma pełną specyfikację opłat jakie ponosi za mieszkanie. Prosimy o zachowanie tej specyfikacji, gdyż może ona być potrzebna również do wyrobienia w Urzędzie Miasta Knurów karty PSZOK dla osób chętnych.
 
    Przedstawiamy na zdjęciach przykładową specyfikację za mieszkanie o powierzchni 43,45 m2 z ulicy Mieszka I. Kolorem czerwonym zaznaczamy opłatę która wzrasta, a związaną z odbiorem odpadów (zależną od Rady Miasta Knurów), natomiast na zielono zaznaczony zostały opłaty, na które wpływ ma LWSM Knurów – których wysokość pozostaje bez zmian.
 
info: lwsm.pl