KZK GOP: Boże Narodzenie, Nowy Rok i Trzech Króli

0
687

Informujemy, że w weekend przedświąteczny (15-16 grudnia 2018 r.), w okresie zimowej przerwy świątecznej w szkołach (24-31 grudnia 2018 r.), w Święta Bożego Narodzenia (25-26 grudnia 2018 r.), w Nowy Rok (1 stycznia 2019 r.), w Święto Trzech Króli (6 stycznia 2019 r.) i w okresie ferii zimowych w szkołach (11-24 lutego 2019 r.) komunikacja autobusowa i tramwajowa organizowana przez KZK GOP Katowice będzie funkcjonowała wg przedstawionych poniżej zasad:

15 grudnia 2018 r. (sobota)

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w soboty, ale ze zwiększeniem pojemności taboru ze standardowego na przegubowy (z typu BN na CN) na liniach autobusowych, kursujących w pobliżu centrów handlowych, tj. nr: 39, 155, 230 i 850.

16 grudnia 2018 r. (niedziela)

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta, ale ze zwiększeniem pojemności taboru ze standardowego na przegubowy na liniach autobusowych, kursujących w pobliżu centrów handlowych, tj. nr: 39, 155, 230, 674 i 850.

24 grudnia 2018 r. (poniedziałek – Wigilia)

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w Wigilię, tj. rozkłady sobotnie z ograniczeniami w kursowaniu od godziny 16:00 na liniach tramwajowych oraz z wcześniejszymi zjazdami od godz. 18:00 na liniach autobusowych (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii), z uwzględnieniem następujących wyjątków:

a) Linie tramwajowe:

· zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 23, 33, 40 i 43.

b) Linie autobusowe:

· na liniach nr: 52, 120, 236, 288 i 860 będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Wigilię, tj. rozkłady robocze z wcześniejszymi zjazdami od godz.18:00,

· na liniach marketowych nr: 232, 250 i 750 będą obowiązywały wcześniejsze zjazdy od godz. 14:00,

· uruchamia się specjalne linie oznaczone jako:

– „S1” (Siemianowice Śl. Michałkowice Budryka – Katowice MCK),

– „S2” (Świętochłowice Piaśniki Skrzyżowanie – Świętochłowice Centrum –Chorzów Dąbrowskiego – Chorzów Centrum – Katowice Osiedle Tysiąclecia – Katowice MCK),

– „S3” (Katowice Os. Odrodzenia – Ligota – Katowice MCK),

– „S4” (Katowice Giszowiec – Katowice MCK),

które umożliwią dojazdy na kolację wigilijną dla osób samotnych z Katowic, Chorzowa, Świętochłowic i Siemianowic Śląskich do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach (plac Sławika i Antalla 1).

· weekendowe linie nocne nr: 692N, 905N i 906N będą kursowały w nocy: z 24 na 25, z 25 na 26 i z 26 na 27 grudnia 2018 r.,

· w nocy z 24 na 25 grudnia 2018 r. obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w Wigilię dla autobusów i tramwajów linii nocnych oraz wykonujących kursy nocne.

· wszystkie kursy w Wigilię na liniach autobusowych i tramwajowych rozpoczynające się po godz. 16:00 traktowane będą jako kursy specjalnie oznaczone.

25 grudnia 2018 r. (wtorek – Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia)

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta, z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

a) Linie tramwajowe:

· zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 23, 33, 38, 40 i 43,

· wg rozkładów jazdy ważnych w dniu 25 grudnia będą kursowały linie nr: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26 i 27,

b) Linie autobusowe:

· zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 2, 26, 42, 46, 61, 71, 88, 90, 91, 98, 100, 104, 116, 139, 140, 154, 160S, 200, 219, 220, 230, 232, 250, 662, 669, 673, 676, 690, 721, 722, 750, 807, 959 i 995,

· wg rozkładów jazdy ważnych w dniu 25 grudnia będą kursowały linie nr: 6, 8, 12, 32, 41, 47, 58, 59, 115, 126, 156, 165, 186, 193, 194, 201, 223, 231, 259, 292, 296, 600, 616, 617, 692, 699, 840, 910, 937 i 998,

· wg rozkładów jazdy ważnych w dni wolne od pracy w centrach handlowych będą kursowały linie nr: 39, 52, 109, 146, 155, 710 i 850,

· wg rozkładów jazdy ważnych w niedziele i święta, ale ze zmniejszeniem pojemności taboru z przegubowego na standardowy (z typu CN na BN) na wszystkich wozach, będą kursowały linie nr: 34, 35, 55, 260, 723 i 808.

26 grudnia 2018 r. (środa – Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia)

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta, z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

a) Linie tramwajowe:

· zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 23, 33, 38, 40 i 43,

· wg rozkładów jazdy ważnych w dniu 26 grudnia będą kursowały linie nr: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26 i 27,

b) Linie autobusowe:

· zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 232, 250 i 750,

· wg rozkładów jazdy ważnych w dniu 26 grudnia będą kursowały linie nr: 41, 47 i 160S,

· wg rozkładów jazdy ważnych w dni wolne od pracy w centrach handlowych będą kursowały linie nr: 39, 52, 59, 109, 146, 155, 194, 230, 710 i 850.

27 i 28 grudnia 2018 r. (czwartek i piątek), tj. w dni robocze w okresie zimowej przerwy świątecznej w szkołach

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w dni robocze z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

a) Linie tramwajowe:

· według rozkładów jazdy ważnych w dni robocze w ferie będą kursowały linie nr: 14, 21 i 28,

· zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 30 i 36.

b) Linie autobusowe:

· według rozkładów jazdy ważnych w dni robocze w ferie będą kursowały linie nr: 2, 8, 12, 44, 58, 61, 66, 76, 77, 81, 96, 104, 108, 144, 149, 154, 155, 156, 159, 162, 186, 196, 219, 223, 230, 236, 255, 269, 619, 677, 708, 710, 769, 788, 801, 831, 880, 911, 931, 969 i A4 oraz linie nr: 59, 617, 657, 672 i 995, na których w roboczych rozkładach jazdy nastąpi tylko zmniejszenie pojemności taboru (zmiana typu taboru),

· zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 102, 648, 818 i 932.

2) 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek – Sylwester)

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w Sylwestra, tj. rozkłady sobotnie z ograniczeniami w kursowaniu od godziny 18.00 na liniach tramwajowych oraz z wcześniejszymi zjazdami od ok. godz. 20:00 na liniach autobusowych (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii), z uwzględnieniem następujących wyjątków:

a) Linie tramwajowe:

· zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 23, 33, 40 i 43,

b) Linie autobusowe:

· na liniach nr: 52, 120, 236, 288 i 860 będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Sylwestra, tj. rozkłady robocze z wcześniejszymi zjazdami od godz.20:00,

· weekendowe linie nocne nr: 692N, 905N i 906N będą kursowały w nocy: z 31 grudnia 2018 r. na 1 stycznia 2019 r. i z 1 na 2 stycznia 2019 r.,

· w nocy z 31 grudnia 2018 r. na 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Sylwestra dla autobusów i tramwajów linii nocnych oraz wykonujących kursy nocne. Wyjątek będą stanowiły linie autobusowe i tramwajowe, skierowane do obsługi zwiększonych potrzeb przewozowych, podczas imprezy pn. „Sylwester z Polsatem na Stadionie Śląskim 2018” w Chorzowie oraz „Sylwester w Arenie Gliwice 2018” w Gliwicach (szczegóły w odrębnych komunikatach).

· wszystkie kursy na liniach autobusowych i tramwajowych, rozpoczynające się po godz. 18:00 traktowane będą jako kursy specjalnie oznaczone.

1 stycznia 2019 r. (wtorek – Nowy Rok)

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta, z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

a) Linie tramwajowe:

· zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 23, 33, 38, 40 i 43,

· wg rozkładów jazdy ważnych w dniu 1 stycznia będą kursowały linie nr: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26 i 27,

b) Linie autobusowe:

· zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 2, 46, 71, 98, 139, 154, 219, 230, 232, 250, 662, 669, 673, 676, 750 i 995,

· wg rozkładów jazdy ważnych w dniu 1 stycznia będą kursowały linie nr: 6, 8, 12, 32, 41, 47, 58, 59, 115, 126, 156, 165, 186, 193, 194, 201, 223, 231, 259, 292, 296, 600, 617, 692, 699, 840, 910, 937 i 998,

· wg rozkładów jazdy ważnych w dni wolne od pracy w centrach handlowych będą kursowały linie nr: 39, 52, 109, 146, 155, 710 i 850.

6 stycznia 2019 r. (niedziela – Święto Trzech Króli)

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta, z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

a) Linie autobusowe:

· zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 232, 250 i 750,

· wg rozkładów jazdy ważnych w dni wolne od pracy w centrach handlowych będą kursowały linie nr: 39, 52, 59, 109, 146, 155, 194, 230, 710 i 850,

info: kzk gop