Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wręczył rozkazy personalne o powołaniu i powierzeniu pełnienia obowiązków na stanowiskach kierowniczych w śląskim garnizonie policji. Spośród czterech oficerów jeden z nich został mianowany na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego policji, natomiast pozostałym trzem powierzono pełnienie obowiązków na stanowiskach komendantów miejskich. Uroczystość odbyła się dzisiaj w sali odpraw siedziby śląskiej policji.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość związana ze zmianami na stanowiskach kierowniczych w garnizonie śląskim. Szef śląskiej policji nadinsp. Krzysztof Justyński wręczył rozkazy personalne czterem policjantom.

Z dniem 01 lutego 2019 roku mł. insp. Grzegorz Bonalski, dotychczasowy Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zostanie powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku.

Natomiast z dniem 18 stycznia 2019 roku:

  • mł. insp. Markowi Nowakowskiemu, obecnemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Zabrzu, powierzono pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach;
  • insp. Dariuszowi Kopeciowi, aktualnemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Siemianowicach Śląskich, powierzono pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu;
  • mł. insp. Krzysztofowi Burkowi, obecnemu I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich, powierzono pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Policji siemianowickiej komendy.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach życzył wszystkim oficerom, którym wręczył rozkazy personalne, sukcesów na nowych stanowiska

Info: slaska.policja.gov.pl