Uwaga Kuźnia Nieborowska

Zamknięcie wody – usuwanie awarii przy ul. Knurowskiej obok nr 25 w Kuźni Nieborowskiej

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie

zawiadamia
że w dniu 13.01.2020 r.

w godzinach od 10:30 do 15:00

z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej przy ul. Knurowskiej obok nr 25 w Kuźni Nieborowskiej

wystąpią braki wody w Kuźni Nieborowskiej

PWiK Knurów dołoży wszelkich starań celem zminimalizowania skutków zaistniałych niedogodności.