Kraj: W polskim górnictwie odnotowano wzrost wypadkowości

0
204

W 2022 roku o 0,3% wzrosła liczba wypadków w porównaniu z rokiem 2021 w polskim górnictwie – tak wynika z danych udostępnionych przez Wyższy Urząd Górniczy. Wpływ na to miało zwiększenie się o 2,6% liczby wypadków w górnictwie węgla kamiennego z 1773 wypadków zaistniałych w 2021 roku do 1819, które miały miejsce rok później.

W zeszłym roku odnotowano również wzrost ilości wypadków śmiertelnych i ciężkich. Wypadkowość śmiertelna wzrosła z 13 do 30 wypadków, zaś wypadkowość ciężka z 9 do 12. Wszystkie wypadki ciężkie w 2022 roku zaistniały w górnictwie węgla kamiennego. Ogromny wpływ na wypadkowość śmiertelną i ciężką w górnictwie węgla kamiennego w minionym roku miały katastrofy, które wystąpiły w KWK „Pniówek” i KWK „Borynia-Zofiówka – Ruch Zofiówka”, gdzie życie straciło 19 osób.

W górnictwie rud miedzi liczba wypadków śmiertelnych pozostała na tym samym poziomie (po 2 wypadki śmiertelne). Z kolei wśród wypadków ciężkich odnotowano spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (4 wypadki ciężkie w roku 2021, nie odnotowano wypadków ciężkich w 2022 roku).

W górnictwie odkrywkowym natomiast, zaobserwowano wzrost wypadkowości śmiertelnej (5 wypadków śmiertelnych zaistniałych w roku 2022 wobec 2 wypadków śmiertelnych zaistniałych rok wcześniej). Zmalała natomiast wypadkowość ciężka – nie odnotowano wypadków ciężkich w 2022 roku wobec dwóch takich wypadków w roku 2021.

W górnictwie otworowym wraz z podmiotami wykonującymi roboty geologiczne zarówno w roku 2021 jak i 2022 nie wystąpiły wypadki śmiertelne i ciężkie. W pozostałych rodzajach górnictwa zaistniał jeden wypadek śmiertelny. W zeszłym roku wypadkowi uległ pracownik likwidowanej kopalni cynku i ołowiu ZGH „Bolesław” S.A. Kopalnia Olkusz-Pomorzany.

W pozostałych rodzajach górnictwa odnotowano za rok 2022 spadek wypadkowości:

– w kopalniach rud miedzi ze 185 wypadków zaistniałych w roku 2021, do 174 zaistniałych w 2022 roku;

– w górnictwie odkrywkowym z 51 wypadków w roku 2021, do 50 wypadków w 2022 roku;

– górnictwie otworowym wraz z zakładami wykonującymi roboty geologiczne z 38 wypadków w roku 2021, do 28 wypadków w 2022 roku;

– pozostałych zakładach górniczych i zakładach z 31 wypadków w roku 2021, do 14 wypadków w 2022 roku.

Głównymi przyczynami wypadków w roku 2022 w górnictwie według raportu Wyższego Urzędu Górniczego były:

– potknięcie, poślizgnięcie lub przewrócenie się osób (31,9%);

– uderzenie narzędziami pracy oraz o inne przedmioty (16,9%);

– spadnięcie, stoczenie, osunięcie się mas i brył skalnych, opad skał ze stropu i ociosu lub zawał (16,9%);

– upadek, stoczenie, obsunięcie się przedmiotów/materiałów (10,5%).

Statystyki przedstawione w opracowaniu przygotowanym przez Wyższy Urząd Górniczy nie obejmują osób poszukiwanych, w związku z wypadkiem zbiorowym z 20 kwietnia 2022 roku w Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek”.

Jak informuje Wyższy Urząd Górniczy, analiza pozostałych wypadków śmiertelnych i ciężkich zaistniałych w roku 2022 wykazała dominującą rolę „czynnika ludzkiego” i wskazała następujące przyczyny ich zaistnienia:

– praca pod wpływem alkoholu;

– nie stosowanie środków ochrony indywidualnej;

– przebywanie w miejscu niedozwolonym;

– brak należytego nadzoru przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych;

– prowadzenie robót niezgodnie z instrukcją;

– stosowanie niebezpiecznych metod pracy;

– zła organizacja pracy;

– jazda na przenośniku nieprzystosowanym do jazdy ludzi;

– brak należytej ostrożności.

AW

Źródło: WUG

Fot. Agnieszka Łyko