Kraj: Przyspieszone otwarcie kin, teatrów i filharmonii…

0
466

Przyspieszamy otwarcie kin, teatrów, filharmonii o 8 dni – na 21 maja. Tak, żeby w reżimie sanitarnym można było te działy życia społeczno-gospodarczego już uruchamiać – poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki. 

Od 21 maja teatry, opery, filharmonie, kina oraz grupy cyrkowe będą mogły wznowić działalność, a domy i ośrodki kultury – ponownie prowadzić działalność edukacyjną i animacyjną w pomieszczeniach. Od 15 maja przywrócona zostaje możliwość organizowania zajęć i wydarzeń sportowych poza obiektami sportowymi z limitem do 150 uczestników. Od 28 maja limit ten wzrośnie do 250 osób.

Informacje o wcześniejszych terminach znoszenia obostrzeń, rekomendowanych przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, przekazał podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Kina, teatry, opery, filharmonie i grupy cyrkowe, a także domy i ośrodki kultury w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz projekcją filmów lub nagrań wideo, mogą wznowić od 21 maja działalność w pomieszczeniach pod następującymi warunkami:

  • udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej 50 % liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni)
  • zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni
  • zapewnienie, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
  • zapewnienie, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Domy i ośrodki kultury i świetlice mogą również wznowić działalność edukacyjną i animacyjną – od 15 maja na otwartym powietrzu, a od 21 maja z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W zakresie sportu najważniejsza zmiana dotyczy zajęć i wydarzeń sportowych poza obiektami sportowymi, które od 15 maja będą mogły być organizowane z limitem do 150 uczestników, a od 28 maja – do 250 osób.

Przypominamy, że od 28 maja mogą wznowić działalność siłownie i kluby sportowe pod warunkiem, że na 1 osobę przypada 15 m² powierzchni i przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Harmonogram znoszenia obostrzeń

Info: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu