Kraj: Przekaż PÓŁTORA PROCENT na rzecz organizacji pożytku publicznego!

0
143

Kraj: Przekaż PÓŁTORA PROCENT na rzecz organizacji pożytku publicznego!

Połowa lutego, to czas kiedy każdy podatnik może złożyć roczne zeznanie podatkowe do właściwego urzędu skarbowego. To właśnie wtedy możemy dobrowolnie przekazać część naszego podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego. W roku 2023 za sprawą przepisów Polskiego Ładu podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz OPP, jak miało to miejsce dotychczas, lecz 1,5%.

Według statystyk niecałe 60% Polaków korzysta z możliwości przekazania części swojego podatku rozliczając PIT. Nie jest to wynik godny pochwały, ale można go poprawić. Przekazanie 1,5% jest dobrowolne, a sam podatnik z punktu widzenia finansów nic nie zyskuje, ale też nic nie traci. Rozdysponowuje on jedynie kwotą, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Tym sposobem może bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z jego podatków, więc zysk podatnika jest moralny.

Organizacje pozarządowe istnieją między innymi po to, by artykułować i zaspokajać potrzeby stosunkowo małych grup społecznych, którymi państwo z różnych przyczyn nie jest w stanie zajmować się w pożądanym zakresie. Przekazanie 1,5% podatku pozwala organizacjom pożytku publicznego nieść pomoc wielu potrzebującym, a każdy z nas może w tym mieć swój udział.

Dlaczego warto zdecydować się na taki krok?

Po pierwsze:
Jest przede wszystkim aspektem dobroczynności. Często angażujemy się w różnego rodzaju zbiórki i akcje charytatywne. Przekazanie 1,5% podatku jest bardzo podobne do wpłacenia darowizny na konkretny cel. Dzięki takiemu postępowaniu dajesz dobry przykład innym jako wzór do naśladowania.

Po drugie:
1,5% to niewielka część podatku dochodowego i może wydawać się, że Twój wkład będzie minimalny. W połączeniu jednak z innymi będzie on wręcz ogromny.

Po trzecie:
Procedura przekazania 1,5% podatku jest bardzo prosta i wygodna. Należy wypełnić zaledwie dwa dodatkowe pola w zeznaniu rocznym.

Po czwarte:
Masz realny wpływ na to, do kogo trafią pieniądze. Możesz wesprzeć rehabilitację podopiecznego danego stowarzyszenia, wpłacić datek na schronisko dla zwierząt czy dołożyć cegiełkę do rozwoju działalności statutowej dla danej instytucji. Jest wiele innych możliwości, ale Ty podejmujesz ostateczną decyzję.

Po piąte:
Wiele organizacji informuje na swoich stronach internetowych za pomocą sprawozdań na co zostały przekazane dochody z 1,5% podatku. Widzisz więc efekty działalności danej instytucji i możesz dokonać oceny czy odpowiednio zostały spożytkowane pieniądze publiczne.

Jak przekazać 1,5% podatku?

W oświadczeniu podatnik umieszcza w dedykowanym polu numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego oraz przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5%.

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Podatnik może także podać cel szczegółowy, na jaki chciałby, aby zostało przeznaczone 1,5% podatku. Jednakże zadeklarowany cel nie jest wiążący dla organizacji pożytku publicznego. Podatnik wskazuje także, czy wyraża zgodę na przekazanie wybranej organizacji pożytku publicznego swoich danych (imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie przekazanej w ramach 1%), czy woli pozostać anonimowy.

Przekazywaną kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przykładowo, gdy jeden procent wynosi 25,63 zł przekazać należy 25,60 zł, gdy kwota ta wynosi 26,59 zł, przekazać należy 25,50 zł. Większość programów pomagające rozliczyć PIT dokonują niezbędnych obliczeń automatycznie oraz wskazują rubryki, które trzeba wypełnić, więc nie musimy się martwić, że zrobimy to niepoprawnie.

W 2022 roku zmianie uległy również przepisy dotyczące przekazywania 1,5% podatku na rzecz OPP przez emerytów i rencistów. Jak informuje Ministerstwo Finansów „emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP, nie musi składać żadnego wniosku. Wystarczy, że taki wniosek wypełnił w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w latach ubiegłych, a informacje w nim podane są aktualne. Wówczas, organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5% podatku należnego wykazanego w PIT-40A tej organizacji, którą emeryt lub rencista wybrał w poprzednich latach. Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym (nie składają zeznania PIT-37 albo PIT-36)”.

Przekazanie 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego nastąpi, jeżeli podatnik złoży oświadczenie w terminie do 2 maja 2023 roku w zeznaniu rocznym lub na formularzu PIT-OP. Kwota wynikająca z deklaracji zostanie przekazana nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Organizacje, które są uprawnione do otrzymania 1,5% podatku zamieszczane są na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/), a także na stronie Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarki/wyszukiwarka-opp/).

Podmiotami uprawnionymi do przekazania 1,5% podatku są wszyscy podatnicy rozliczający w danym roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu, a niezwolnione z opodatkowania. Z prawa do przekazania 1,5% podatku należnego organizacji pożytku publicznego mogą więc skorzystać podatnicy rozliczający się za pomocą skali podatkowego (czyli tzw. zasad ogólnych, tj. osiągający przychody z pracy, umów zlecenia, praw autorskich czy innych źródeł, a także osoby samozatrudnione opodatkowane wg skali podatkowej), podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a także podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT.

Więcej informacji o akcji przekazania 1,5% podatku można znaleźć również na stronie: https://www.poltoraprocent.org/

Ponadto, zachęcamy do wysłuchania tego, co ma do powiedzenia wybitny uczony, humanista, erudyta, językoznawca, popularyzator wiedzy o języku polskim i ojczystej kulturze. O kim mowa? Rzecz jasna o profesorze Janie Miodku, który odmienia 1,5% i nieodmiennie wspiera organizacje pożytku publicznego 🙂

AW
Źródło: podatki.gov.pl
Materiał filmowy: Cała Naprzód