Kraj: Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych w Polsce do 31 sierpnia 2023 roku!

0
368

Prezes Rady Ministrów przedłużył obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także drugiego stopnia alarmowego BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 1 czerwca 2023 r. od godz. 00.00 do 31 sierpnia 2023 r. do godz. 23.59.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, by były gotowe do działania. Stopień CHARLIE–CRP dotyczy zagrożenia w cyberprzestrzeni i jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Z kolei stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Info: Powiat Gliwicki – profil informacyjny