Do 26 czerwca będzie realizowane kształcenie na odległość, przed wakacjami uczniowie nie powrócą już do tradycyjnych zajęć stacjonarnych – poinformował w poniedziałek (1 czerwca) minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

  • W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach
  • Od 6 maja w przedszkolach mogą być organizowane zajęcia opiekuńcze
  • Od 25 maja takie zajęcia prowadzone mogą być w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III
  • Od 25 maja organizowane są też w szkołach stacjonarne konsultacje dla ósmoklasistów i maturzystów. Jednocześnie nadal prowadzona jest nauka zdalna
  • Od 1 czerwca w szkołach podstawowych i średnich organizowane będą stacjonarne konsultacje dla wszystkich uczniów, nie tylko ósmoklasistów i maturzystów jak było wcześniej. Będzie też możliwość zdobywania w szkołach średnich praktycznych umiejętności zawodowych

Minister wskazał, że podczas przeprowadzania egzaminów (od 8 czerwca matury, od 16 czerwca egzamin ósmoklasisty) będą dni wolne od zajęć dydaktycznych. „W tych kilku dniach uczniowie nie będą realizowali kształcenia na odległość. Do tego jest jeszcze Boże Ciało, co powoduje że według nas nie było już potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach. Przypomnę, że jest możliwość odbywania konsultacji, one będą mogły się odbywać do końca zajęć dydaktycznych, ale już fizycznie w dużych grupach całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami.

foto: internet