Wyniki egzaminów maturalnych będą ogłaszane do 11 sierpnia, egzaminów ósmoklasisty do 31 lipca, a egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do 31 sierpnia – poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 15 czerwca.

Matura 2020 i egzamin ósmoklasisty 2020 – terminy 

MEN przypomniał, że matury 2020 rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego. 9 czerwca odbędzie się egzamin maturalny z matematyki, a 10 czerwca z języka angielskiego. W kolejnych dniach uczniowie będą podchodzić do egzaminów maturalnych z pozostałych przedmiotów. Termin ostatniego egzaminu to 29 czerwca.

Sesja poprawkowa egzaminu maturalnego przewidziana jest na 8 września o godz. 14.00.

Egzamin ósmoklasisty rozpocznie się egzaminem z języka polskiego – 16 czerwca. 17 czerwca uczniowie będą pisać egzamin z matematyki, a 18 czerwca z języka obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty to 7-9 lipca.

Egzaminy zawodowe będą odbywały się w terminie od 17 do 28 sierpnia, w formie pisemnej oraz praktycznej.

„Wyniki egzaminów maturalnych będą ogłaszane do 11 sierpnia, egzaminów ósmoklasisty do 31 lipca, a egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do 31 sierpnia”- poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Jak będą wyglądały egzaminy zewnętrzne 2020?

Osoby podchodzące do egzaminów będą musiały zakryć nos i usta. Dopiero po zajęciu wyznaczonego miejsca, będą mogły zdjąć maseczkę lub przyłbicę. Kiedy będą chciały wstać z miejsca i wyjść z sali egzaminacyjnej, muszą ponownie zakryć twarz. Wytyczne matury 2020 nakazują zasłonięcie nosa i ust także w przypadku, gdy do ucznia podejdzie nauczyciel. Między stolikami maturzystów odstępy będą wynosiły 1,5 metra.

„Przewidujemy, że można zmniejszyć liczbę nauczycieli w zespole nadzorującym do dwóch osób”- zapowiedział Piontkowski.

MEN wspomniał o tym, że wyjątkowych sytuacjach możliwy będzie ustny egzamin maturalny, np. w przypadku rekrutacji na uczelnię zagraniczną. Od 1 czerwca maturzyści będą mogli korzystać z konsultacji z nauczycielem. Piontkowski podczas konferencji podkreślił, że pedagodzy nie dostaną za to dodatkowego wynagrodzenia.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – terminy i warunki

Dariusz Piontkowski podkreślił, że wnioski o przyjęciu do poszczególnych szkół mogą być dostarczane w wersji elektronicznej.

  • Od 15 czerwca do 10 lipca będzie można składać wniosek o przyjęcie do szkoły. Od 23 czerwca do 7 lipca będą się odbywały sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej.
  • Od 26 czerwca do 10 lipca uczniowie będą mieli czas na dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Wniosek o przyjęcie do szkół o wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie będą mogli uzupełnić od 31 lipca do 4 sierpnia.
  • 12 sierpnia 2020 r. pojawi się informacja o tym, kto został zakwalifikowany do szkół, a do 19 sierpnia 2020 r. pojawi się lista kandydatów przyjętych do szkół.

Szkoła. Nie będzie rekrutacji uzupełniającej

MEN poinformował, że nie będzie w tym roku rekrutacji uzupełniającej. Zdecydowano o tym, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).