Kraj: Kluczowe założenia Krajowej Sieci Onkologicznej

0
332

Kluczowe założenia Krajowej Sieci Onkologicznej:

-Zapewnienie możliwości telefonicznego i elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich

-Wyznaczanie Koordynatora Leczenia Onkologicznego dla każdego pacjenta

-Co 12 miesięcy pomiar poziomu wartości mierników jakości klinicznej opieki onkologicznej

-Co 24 miesiące weryfikacja minimalnych kryteriów warunkujących przynależność do danego poziomu referencyjnego

-Zautomatyzowany proces kwalifikacji do poszczególnych poziomów referencyjnych

-Tylko podmioty zakwalifikowane do KSO uprawnione do udzielenia świadczeń gwarantowanych

Celem Ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej jest wdrożenie nowej struktury organizacyjnej i modelu zarządzania opieką onkologiczną, odwrócenie niekorzystnych trendów epidemiologicznych w Polsce i obniżenie społecznych kosztów obciążenia chorobami nowotworowymi.

Info: Kancelaria Premiera