Kraj: Dopłaty do pojazdów zeroemisyjnych, w tym elektrycznych oraz wodorowych.

0
421

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk” polegających na zakupie pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1  przez osoby fizyczne.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”

  • Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych..

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowych pojazdów kategorii M1, wykorzystujący do napędu  wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km

Nabyty w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. Zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 12.07.2021 r. – 30.09.2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.  

  • Budżet naboru

Budżet naboru wynosi do 100 000 000 zł                                                    

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

  • Wartość dofinansowania

Dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł lub nie więcej niż 27 000 zł w przypadku osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny (w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.: Dz. U. 2020, poz. 1348,  z późn. zm.)).

Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł (nie dotyczy osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny).

  • Beneficjenci

  Osoby fizyczne

  • Kontakt w sprawie programu

mojelektryk@nfosigw.gov.pl

Materiały

Regulamin naboru ciągłego Mój elektryk
Regulamin​_naboru​_ciągłego​_Mój​_elektryk.docx 0.18MB
Załącznik nr 1 do Regulaminu Lista wymaganych zalaczników Mój elektryk
Załącznik​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_Lista​_wymaganych​_zalaczników​_Mój​_elektryk.docx 0.06MB
Załącznik nr 2 do Regulaminu Ogłoszenie naboru Mój elektryk
Załącznik​_nr​_2​_do​_Regulaminu​_Ogłoszenie​_naboru​_Mój​_elektryk.docx 0.03MB
Program priorytetow Mój elektryk
Program​_priorytetow​_Mój​_elektryk.docx 0.08MB
Pełnomocnictwo Mój elektryk
Pełnomocnictwo​_Mój​_elektryk.docx 0.03MB
klauzula informacyjna współwłaściciel
klauzula​_informacyjna​_współwłaściciel.docx 0.01MB
Naklejka Wspieramy elektromobilność 44×7 cm
Naklejka​_Wspieramy​_elektromobilność​_44x7​_cm.ai 1.53MB
Naklejka Wspieramy elektromobilność 44×7 cm
Naklejka​_Wspieramy​_elektromobilność​_44x7​_cm.pdf 1.06MB
Wartość dotacji
Wartość​_dotacji.docx 0.01MB
Wzór wnioskoumowy Mój elektryk
Wzór​_wnioskoumowy​_Mój​_elektryk​_aktualizacja​_07​_07​_2021.docx 0.06MB