Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o podwyżce abonamentu radiowo-telewizyjnego. Większe stawki będą obowiązywać od stycznia 2021 roku. Opłata za użytkowanie odbiornika radiowego wzrośnie o 0,50 zł miesięcznie, natomiast za używanie telewizora lub telewizora i radia będzie wyższa o 1,80 zł.

O podwyższeniu stawek za abonament RTV poinformowała KRRiT w poniedziałek. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku. Od tego dnia, miesięczna opłata za używanie radia będzie wynosić 7,50 zł (obecnie to 7 zł), a za użytkowanie telewizora albo telewizora i radia 24,50 zł (obecnie 22,70 zł). 

Pobieraniem tej daniny zajmuje się Poczta Polska.

W przyszłym roku ceny będą wyglądać się następująco:

  • Za używanie odbiornika radiofonicznego – 7,50 zł za miesiąc;
  • za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 24,50 zł za miesiąc;

Utrzymana zostanie 10-procentowa zniżka za używanie odbiorników dla osób, które opłacą abonament z gór za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Odpowiednio w 2021 roku wysokość opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych będzie wynosić:

  • 14,60 zł za dwa miesiące,
  • 21,60 zł za trzy miesiące,
  • 42,80 zł za sześć miesięcy,
  • 81,00 zł za rok kalendarzowy.

W przyszłym roku za abonament trzeba będzie zapłacić więcej o 0,50 zł na miesiąc. Natomiast osoby posiadające jednocześnie odbiornik radiowy oraz telewizyjny miesięcznie za abonament w przyszłym roku zapłacą 1,80 zł więcej. Odpowiednio, korzystając z promocji:

  • 47,50 zł za dwa miesiące,
  • 70,60 zł za trzy miesiące,
  • 139,70 zł za sześć miesięcy,
  • 264,60 zł za dwanaście miesięcy.

Z opłaty za abonament zwolnione są m.in. osoby, które ukończyły 57. rok życia, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

foto: internet