We współpracy z Komisariatem Policji w Knurowie publikujemy informacje o osobach poszukiwanych.

Jeżeli posiadacie jakiekolwiek informacje na temat miejsc ich przebywania prosimy o kontakt z prowadzącymi prace poszukiwawcze pod numerami telefonu : 32 337 25 38, 32 337 25 37 , z dyżurnym KP w Knurowie 32 337 25 00 lub 997 i 112 .

 

Istnieje możliwość kontaktu również drogą elektroniczną pod adresem mailowym : knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl

GMEREK Jakub

zamieszkały Knurów ul. niepodległości

Poszukiwany na podstawie listu gończego, wydanego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach z dnia 26.08.2019, sygnatura akt III K 1183/16 za przestępstwo z artykułu 279  §1 kk i inne

 
Art. 279. Kradzież z włamaniem
Dz.U.2019.0.1950 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
§ 1. Kto kradnie z włamaniem,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.