Wydział Kryminalny Komisariatu Policji w Knurowie poszukuje na podstawie listów gończych :

 

Mariusz KOŁODZIEJ

ost zamieszkały: Chudów, ul. Dwór 4b/4
poszukiwany na podstawie listu gończego, sygn akt IX K 741/13, z dnia 08.10.2018r
wydany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
za przestępstwo z art 278 § 1 kk (x3) art 279 § 1 kk (x6) i inne.


Kołodziej Mariusz

 

 

 

 

 

 
Nr kontaktowe do prowadzących sprawy poszukiwawcze 32 337 25 38, 32 337 25 37, dyżurny KP w Knurowie 32 337 25 00 lub 997 i 112 – drogą elektroniczną knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl