We współpracy z Komisariatem Policji w Knurowie publikujemy informacje o osobach poszukiwanych.

Jeżeli posiadacie jakiekolwiek informacje na temat miejsc ich przebywania prosimy o kontakt z prowadzącymi prace poszukiwawcze pod numerami telefonu : 32 337 25 38, 32 337 25 37 , z dyżurnym KP w Knurowie 32 337 25 00 lub 997 i 112 .

Istnieje możliwość kontaktu również drogą elektroniczną pod adresem mailowym : knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl

 

Karolina Szewczyk

ostatnio zamieszkała ul. Kazimierza Wielkiego 3c/4

Poszukiwana na podstawie listu gończego, wydanego przez Sąd Rejonowy w Rybniku, z dnia 25.09.2019 sygn akt III K 281/15 za przestępstwo z art 297 par 1 kk.