Wydział Kryminalny knurowskiego Komisariatu Policji :

     OSTRZEŻENIE dot. pomocy w ukrywaniu lub ucieczce osób poszukiwanych, w tym osób poszukiwanych na podstawie listów gończych:

 

Zgodnie z art. 243

Kto osobę pozbawioną wolności na podstawie orzeczenia sądu lub prawnego nakazu wydanego przez inny organ państwowy uwalnia lub ułatwia jej ucieczkę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

   W każdym liście gończym za osobami Sąd lub Prokuratura na zasadzie 280 §1, pkt 5 umieszczone jest ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej z ww artykułu.

 

  Jednocześnie przypominamy o nr kontaktowych do prowadzących sprawy poszukiwawcze 32 3372538, 32 3372537, dyżurny KP w Knurowie 32 3372500, lub 997 i 112, mail właściwy to  knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl