KP Knurów: Poszukiwany listem gończym – Marcin Czajka

0
2965

Wydział Kryminalny Komisariatu Policji w Knurowie, w związku z prowadzoną naszą wspólną inicjatywą umieszczania osób poszukiwanych na podstawie listów gończych prosi o umieszczenie danych oraz wizerunku osób:

Marcin Czajka s Mieczysław, ur. 25.02.1983r Grudziądz

ostatnio zamieszkały Knurów 

poszukiwany jest na podstawie listu gończego, wydanego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach XIII Wydział Wykonywania Orzeczeń karnych , sygn akt IX K 74/18 za czyn z art 278§1 kk 

Art.  278.  [Kradzież]

§  1.  Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jednocześnie prosimy o umieszczenie nr kontaktowych do prowadzących sprawy poszukiwawcze 32-3372537, 32-3372529, dyżurny KP w Knurowie 32-3372500, lub 997 i 112. Mail właściwy to knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl.