Konsultacje projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice na lata 2017 – 2022” do 28 kwietnia 2017 r.

0
594

Gierałtowickie Centrum Rozwoju informuje, że do 28 kwietnia 2017r. trwają konsultacje projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice na lata 2017 – 2022”. Wszelkie wnioski, postulaty, spostrzeżenia, prosimy zgłaszać mailem: gcr@gieraltowice.pl lub osobiście w siedzibie GCR i Biura Projektu: ul Powstańców Śląskich 1 w Gierałtowicach

 

http://gcr.gieraltowice.pl/rewitalizacja

 

 

info: gieraltowice.pl