Urząd Gminy Gierałtowice

zaprasza do udziału

w

KONKURSIE PLASTYCZNYM

ANIOŁY  ANIOŁKI

plakat151030

REGULAMIN KONKURSU

 

UCZESTNICY

 • Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

 

TECHNIKA I FORMAT

 • Na konkurs można złożyć prace wykonane w różnych technikach plastycznych z następujących materiałów: masa solna, glina, modelina, gips, szare mydło, drewno, papier, tkanina, metal, drut.
 • Organizatorzy oczekują prac przestrzennych, rzeźb i płaskorzeźb.
 • Prace z gliny muszą być wypalone, a z masy solnej i modeliny utrwalone poprzez upieczenie lub utwardzone.
 • Format prac jest dowolny.

 

OPIS PRAC

 • Każdy uczestnik powinien wypełnić metryczkę, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i dołączyć ją w sposób trwały do pracy.
 • Metryczka powinna zawierać następujące dane:
 1. Imię i nazwisko,
 2. Wiek,
 3. Adres szkoły,
 4. Telefon szkoły/nauczyciela lub opiekuna/uczestnika,
 5. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
 • Prace, do których będą dołączone źle wypełnione metryczki, nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Prace należy składać w terminie do 1 grudnia 2014 w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice lub przesłać odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem na adres: Urząd Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48 44 – 186 Gierałtowice
 • Praca powinna być zabezpieczona i zapakowana.

 

NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW

 • Autorzy prac ocenionych przez jury powołane przez organizatora otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

 

WERNISAŻ I WRĘCZENIE NAGRÓD

 • O terminie wernisażu i wręczeniu nagród organizator poinformuje na stronie internetowej www.gieraltowice.pl
 • Na wystawie będą wyeksponowane najlepsze prace.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Prace grupowe nie będą oceniane.
 • Prace, które dostarczono jako uszkodzone nie będą oceniane.
 • Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.
 • Urząd Gminy Gierałtowice oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestnicy konkursu – autorzy prac i opiekunowie zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących konkursu, podpisując metryczkę pracy.
 • Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 30 11 382
 • Regulamin konkursu i metryczka są dostępne na stronie internetowej www.gieraltowice.pl

METRYCZKA PRACY

(należy dołączyć w sposób trwały do pracy)

 

KONKURS PLASTYCZNY

ANIOŁY, ANIOŁKI

 1. Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wiek

…………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Adres szkoły/adres domowy

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Telefon szkoły/nauczyciela lub opiekuna/uczestnika

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku dzieci i młodzieży)

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

http://gieraltowice.pl/3369/konkurs-plastyczny-anioly-aniolki.html