W związku z możliwością ogłoszenia 12 listopada dniem wolnym od pracy informujemy, że niezależnie od ostatecznej decyzji nasze pociągi będą w tym dniu kursować zgodnie z rozkładem na dni robocze.

Taka decyzja jest podyktowana przede wszystkim zbyt krótkim czasem na ewentualne wprowadzenie zmian do rozkładu jazdy. Jest on układany z dużym wyprzedzeniem i nie ma możliwości wdrożenia tak dużych modyfikacji w ciągu kilku dni. W miarę możliwości będziemy się jednak starać, by kursy o potencjale turystycznym były w tym dniu obsługiwane pojemnym taborem.

Przypominamy przy tym, że przed planową podróżą warto zapoznać się z informacją o aktualnie prowadzonych pracach modernizacyjnych PKP PLK, które powodują, że na niektórych odcinkach zamiast pociągów kursują autobusy zastępcze. J

eśli 12 listopada zostanie finalnie uznany za dzień wolny wydłużone będą również okresy obowiązywania naszych ofert weekendowych – czyli Silesia Weekend i Śląskie dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny.

Info: Koleje Śląskie