OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
dot. zam. pn.
„Termomodernizacja budynku kina „Kino Scena Kultura”
w Knurowie”, przy ul. Niepodległości 26″,
realizowanego w ramach projektu
pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie”

dotyczy ogłoszenia o numerze 608960-N-2017 z dnia 31.10.2017 r.