Knurów: Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych – informacja LWSM

1
774

INFORMACJA

Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielnii Mieszkaniowej w Knurowie uprzejmie informuje, że w dniu 9 września 2017 r. roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596). Powyższa ustawa w istotny sposób zmienia zasady powstania, posiadania oraz utraty członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółdzielni podjął następujące kroki:

skreślono z rejestru członków spółdzielni Członków Oczekujących
skreślono z rejestru członków spółdzielni osoby, które zbyły lokale
przyjęto w poczet członków osoby, które nabyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a zrezygnowały z nabycia praw członkowskich

Jednocześnie nadmieniamy, że osoby posiadające odrębną własność lokalu, nie będące członkami Spółdzielni, mogą nimi zostać pod warunkiem złożenia deklaracji członkowskiej, bez konieczności wnoszenia opłaty wpisowego i udziału członkowskiego.

1 KOMENTARZ

  1. 14 lat temu jak kupowałam mieszkanie spółdzielcze członkostwo było obowiązkowe musiałam zapłacić
    wtedy 600 zł za udziały, kwota ta miała być zwrócona po sprzedaży mieszkania. W połowie września sprzedałam mieszkanie, przestałam być członkiem spółdzielni, ale moich 600 zł nie zwrócili, bo właśnie zmieniła się ustawa. Ciśnie mi się tylko jedno słowo na usta ….

Comments are closed.