Knurów: Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu Słoneczna Gmina

0
441

29 maja ubiegłego roku Gmina Knurów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie unijne dla projektu „Słoneczna Gmina Knurów – wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych” w ramach konkursu, który ogłoszony został z Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020.

Projekt miał na celu ograniczenie niskiej emisji oraz efektu cieplarnianego poprzez wsparcie mieszkańców Knurowa – właścicieli budynków jednorodzinnych w budowie instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energi (OZE). Wsparcie  miałoby formułę programu grantowego, polegającego na refundacji kosztów, poniesionych na zakup i instalację ogniw fotowoltaicznych. Zgodnie ze wstępnymi założeniami programu dotacyjnego, mieszkańcy mogliby uzyskać od 4 do 20 tysięcy złotych, w zależności od mocy urządzenia, planowanego do montażu. Instalacja fotowoltaiczna ma za zadanie przede wszystkim zmniejszyć zużycie prądu w gospodarstwie domowym i w możliwie maksymalnym stopniu obniżyć rachunki za energię elektryczną.

Do projektu wstępny akces, w postaci wypełnionych ankiet-deklaracji, złożyło 232 mieszkańców, z czego na listę podstawową zostało wpisanych 170 pierwszych chętnych. Następnym etapem po zebraniu deklaracji uczestnictwa było napisanie wniosku unijnego i złożenie go przez Gminę w instytucji zarządzającej środkami unijnymi w województwie śląskim tj. w Urzędzie Marszałkowskim. Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalno-merytoryczną w grudniu ub.r.

Pierwotnie, rozstrzygnięcie konkursu miało nastąpić jeszcze w listopadzie 2018 roku, następnie w lutym 2019r., jednakże Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ponownie dokonał przesunięcia terminu ostatecznej decyzji, tym razem na miesiąc marzec 2019 roku. Jak czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Marszałkowskiego, decyzja podyktowana jest toczącymi się analizami dotyczącymi możliwości zwiększenia alokacji w naborze.

Mamy nadzieję, że organizatorowi konkursu uda się znaleźć dodatkowe środki finansowe, co zwiększyłoby szanse na otrzymanie wsparcia przez większą liczbę gmin aplikujących w konkursie.

Oprócz Knurowa, wnioski o dofinansowanie złożyło jeszcze 125 innych beneficjentów. Do dalszego etapu oceny przeszło 113 wniosków. Zgodnie z Pierwotnym budżetem konkursu, do podziału było 75 milionów złotych, jednakże Trwają prace nad zwiększeniem tej kwoty.

Info: knurow.pl

Knurów: Słoneczna Gmina być może w lutym