Knurów: ZHP Knurów otrzymał imię ks. Alojzego Koziełka

0
825

Związek Harcerstwa Polskiego Knurów, działa bardzo prężnie pod przewodnictwem ks. Piotra Larysza, który jest harcmistrzem oraz wikariuszem w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie.

Zuchy i harcerze z Knurowa od kilku miesięcy ubiegali się o patronat – imię księdza Alojzego Koziełka. Zaszczytny tytuł został zdobyty na skutek pozytywnego rozpatrzenia przez władze Hufca ZHP w Gliwicach.

Dlatego w piątkowe popołudnie – 22 listopada 2019 roku – odbyła się uroczystość nadania imienia ks. Alojzego Koziełka knurowskiej Drużynie Harcerskiej

Uroczystość nadania imienia odbyła się podczas Mszy Św. w kościele Cyryla i Metodego w Knurowie, o godz. 18.00.

Nabożeństwo prowadził ks. proboszcz Parafii pw. św. Cyryla i Metodego Mirosław Pelc wspólnie z ks. Piotrem Laryszem – wikariuszem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Natomiast homilię wygłosił ks. proboszcz Mirosław Pelc.

Po Eucharystii Komendantka Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej – Weronika Maciak pozytywnie zamknęła kampanię bohater i nadała imię ks. Alojzego Koziełka 1 Knurowskiej Drużynie Harcerskiej.

Wcześniej, o godz. 16.30 zuchy i harcerze knurowscy odwiedzili Izbę Tradycji, która mieści się w pomieszczeniach klubu NOT przy KWK Knurów.

Zwiedzanie rozpoczęli od gabinetu dyrektora, w którym zgromadzone są stare mapy, łącznica telefoniczna i dalekopis. Są tam liczne pamiątki w dawnych lat, portrety byłych dyrektorów a także fachowa literatura. W Izbie znajdują się też takie miejsca jak lampownia, łaźnia czy szyb. Zgromadzone są w nich różne narzędzia, urządzenia górnicze oraz sprzęt ratowniczy. Ozdobą Izby jest figura św. Barbary – patronki górników. W ostatniej sali widzieli jak kiedyś wyglądało wnętrze izby śląskiej z oryginalnymi meblami i tradycyjnymi strojami.

Ponadto Izba Tradycji KWK „Knurów-Szczygłowice” posiada wiele pamiątek po ks. Alojzym, o których w ciekawy sposób opowiedział Kustosz Bogusław Szyguła.

Wśród pamiątek można było podziwiać pierwszą monografię Knurowa – „Knurów i Krywałd. Kronika na tle historii Ziemi Gliwickiej” dzieło życia zacnego ks. Koziełka. Książka ta została wydana nakładem autora w 1937 roku. Jest to do dziś podstawowa lektura dla wszystkich, którzy chcą zgłębić historię miasta. Mottem monografii są cytat z przedmowy łacińskiej księgi sądowej w Gliwicach z roku 1595: „Nikomu nie może być tajnym, jak dużo korzyści Rzeczypospolitej przynoszą przodków czyny, gdy się je przywołuje do pamięci”. Książka doczekała się dwóch reprintów (w latach: 1991 i 2012).

Skrócona biografia Alojzego Koziełka – urodził się 2 lutego 1879 w Jaroniowie koło Baborowa (powiat głubczycki) na Opolszczyźnie. Po ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum studiował teologię i ekonomię społeczną na uniwersytetach we Wrocławiu i Monachium.

31 maja 1928 roku został proboszczem w Knurowie, zarządzając parafią pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Od chwili przyjęcia obowiązków proboszcza, Ks. A. Koziełek czynił starania o wybudowanie kościoła w Knurowie (w 1926 r. wybudowano kościół tymczasowy, po zamknięciu wymagającego gruntownego i kosztownego remontu starego kościoła drewnianego z 1599 r.). W 1929 roku wybudował plebanię z budynkiem gospodarczym, jako zaplecze kościoła tymczasowego, a pięć lat później – Grotę Lourdzką z figurami Matki Boskiej i modlącej się św. Bernadetty. Dzięki staraniom Ks. A. Koziełka w odpust św. Wawrzyńca, dnia 8 sierpnia 1937 roku dokonano symbolicznego wykopu początkującego budowę nowego kościoła pod wezwaniem słowiańskich misjonarzy Świętych Cyryla i Metodego. Wybór patronów nowego kościoła nie był przypadkowy – ksiądz Alojzy z bratem Janem (również księdzem) brali (w latach 1924 i 1932) czynny udział w kongresach pansłowiańskich odbywających się w czeskim Velehradzie, gdzie znajduje się grób św. Metodego.

Wybuch II wojny światowej spowodował wstrzymanie prac budowlanych, jednak po jej zakończeniu ks. A. Koziełek wraca na knurowskie probostwo i finalizuje budowę nowego kościoła, którego poświęcenie odbyło się 13 lipca 1948 roku.

Zmarł w Knurowie 20 listopada 1949 roku, gdzie został pochowany na cmentarzu przy obecnej ul. 1-go Maja we wspólnej mogile ze swoją siostrą oraz bratem. Jego pogrzeb był wielką manifestacją żalu po stracie cenionego duszpasterza.

Na podstawie uchwały Rady Miasta z 11 września 1990 roku ulica Juliana Marchlewskiego została przemianowana na ulicę Ks. Alojzego Koziełka.

W 66. rocznicę śmierci ks. Koziełka, 22 listopada 2015 r. odbyło się uroczyste poświęcenie nowego nagrobku ks. Alojzego i jego rodziny. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Mirosław Pelc z parafii pw. św. Cyryla i Metodego. Słowo wspomnienia o księdzu Koziełku wygłosił ks. proboszcz Krzysztof Tabath z parafii M.B. Częstochowskiej oraz przedstawiciel rodziny. Przypomniano motto jakim kierował się ksiądz Koziełek, aby w ciągu każdego dnia zrobić coś dobrego, dzień bez uczynionego dobra należałoby traktować jako dzień stracony.

Na zakończenie uroczystości, o godz. 19:00 Drużyna Harcerska Knurów wraz harcmistrzem ks. Piotrem Laryszem oraz kustoszem Bogusławem Szygułą udali się na cmentarz, aby zaświecić światełko pamięci patronowi – Alojzemu Koziełka.

Relacja: Agnieszka Łyko