Knurów: Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczygłowicach.

0
416

Knurów:
         Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczygłowicach.

        Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.
– Roman Klecha – Komendant KM PSP Gliwice
– Piotr Dudło – Prezes Miejski OSP Knurów
– Wojciech Szołtysek – z-ca dowódcy JRG PSP Knurów
– Piotr Nieszporek – nadleśnictwo Rybnik
– Benedykt Wróż – Prezes OSP Knurów
Przewodniczącym zebrania został: Mirosław Czuba
Sprawozdanie przedstawił naczelnik OSP Szczygłowice – Dariusz Poloczek.
Sprawozdanie finansowe przedstawił Adam Piszczek.
Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił – Paweł Pawlata

W Walnym zebraniu sprawozdawczym uczestniczy 31 osób.

     Zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium za działalność statutową w 2021 roku.

 

Nie uszły uwadze służb Komendanta Miejskiego PSP oraz Zarządu Miasta pozytywne działania i zaangażowanie. Rozwój grupy młodzieżowej i szkolenia odbywające się przy czynnym współudziale druhów oraz chęci kształcenia się.
Wręczone zostały odznaczenia za długoletnią, czynną służbę oraz pierwsze na terenie powiatu świadczenie ratownicze przyznane przez Komendanta Miejskiego PSP dla Prezesa OSP Szczygłowice – Lucjana Bismora.

 


⬇️⬇️⬇️