Urząd Miasta Knurów przypomina podatnikom podatku od nieruchomości, że w najbliższy piątek 15 marca upływa termin do uiszczenia I raty kwartalnej za rok 2019. W tym samym dniu upływa także termin płatności podatku leśnego, rolnego lub tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego tj. zobowiązania, które obejmuje więcej niż jeden typ podatku (np. w sytuacji gdy ktoś posiada gospodarstwo rolne z budynkami).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy podatnik zobowiązany jest do samodzielnego dokonywania wpłaty-bez dodatkowego wezwania, wg. stawki zapisanej w treści decyzji podatkowej dostarczonej do siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika.

Płatności można dokonywać gotówką w placówkach pocztowych, a także bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr F. Ogana 5 (parter), codziennie w godzinach otwarcia kasy Urzędu tj.

Info: knurow.pl