Urząd Miasta Knurów przypomina osobom płacącym opłatę za użytkowanie wieczyste, że 31 marca upływa termin do uiszczenia opłaty rocznej za rok 2018.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy użytkownik wieczysty zobowiązany jest do samodzielnego dokonywania wpłaty- bez uprzedniego wezwania, wg. stawki zapisanej w treści umowy notarialnej lub jeśli stawka ta uległa zmianie, wg. stawki określonej w powiadomieniu aktualizacyjnym przesłanym na adres użytkownika przez Urząd Miasta.

Płatności można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr F. Ogana (parter), codziennie w godzinach otwarcia Kasy tj:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.45 – 15.30,
  • środa 7.45 – 17.30,
  • piątek 7.45 –13.30

Żeby jednak uniknąć kolejek i zaoszczędzić czas, zachęcamy do skorzystania z możliwości regulowania powyższych należności przelewem na następujący rachunek bankowy:

GETIN Bank SA nr konta 78 1560 1081 2121 0517 3581 0002

Osoby, które nie pamiętają ile wynosi opłata roczna za użytkowanie wieczyste mogą zasięgnąć informacji telefonicznie pod numerem telefonu: 32 339 22 08 w godzinach pracy Urzędu.

Info: knurow.pl