Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie pod patronatem Fundacji Zaczytani.org zaprasza do włączenia się w akcję zbierania książek.

Wielka Zbiórka Książek 2019 odbędzie się w terminie 23 kwietnia – 26 maja. Oddawane książki powinny być w dobrym stanie technicznym, przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (0-100 lat), wydane po 2000 roku. Zabrane egzemplarze zostaną przekazane szpitalom, hospicjom, domom dziecka, domom pomocy, itp.

Książki mogą być oddawane w godzinach pracy Poradni 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku.

Ewentualne pytania można kierować do koordynatora akcji w Poradni – Haliny Tabor, tel. 32 235 14 76.

Info: starostwo.gliwice.pl