Knurów: Zarząd Powiatu Gliwickiego odpowiada w sprawie apteki całodobowej przy Koziełka

0
275

Już wielokrotnie, na różne sposoby, ustosunkowywaliśmy się – jako Zarząd Powiatu Gliwickiego – do zmiany od 1 stycznia 2024 roku przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne w zakresie ustalania rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych, w szczególności poprzez pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy oraz dyżurów w porze nocnej.

Niestety, dla niektórych osób, a w szczególności dla właścicieli aptek, zmiany te są nadal niezrozumiałe, co zaskutkowało m.in. zamieszczeniem w prasie lokalnej Knurowa nieprawdziwych informacji w tej kwestii i w konsekwencji pojawieniem się w przestrzeni publicznej dwóch petycji mieszkańców tego miasta – jednej skierowanej do Rady Powiatu Gliwickiego, zaś drugiej do Prezydenta Miasta Knurowa. Jednak, tak naprawdę, ani Rada Powiatu Gliwickiego, ani Prezydent Miasta Knurowa, nie powinni być adresatami tychże petycji, a ustawodawca, który znowelizował przepisy powołanej wyżej ustawy.

Niemniej, rozumiejąc zaniepokojenie knurowskiej społeczności zapowiedziami właściciela Apteki św. Barbary przy ul. Koziełka w Knurowie, Pana Lucjana Matery, iż od 1 kwietnia 2024 roku apteka ta przestanie świadczyć całodobowe usługi, raz jeszcze pragniemy pochylić się nad tym tematem. Nie do przyjęcia są bowiem zarzuty Pana Matery w stosunku do gliwickiego starostwa, jakoby w działaniu starostwa brakowało poszanowania dla pacjentów oraz dla ciężkiej pracy i zawodu farmaceuty jako części sektora służby zdrowia, ponieważ ustawodawca nie dał naszemu powiatowi możliwości poszukania kompromisu w tej kwestii. Bowiem to nie powiat gliwicki uniemożliwił aptece Pana Matery pozyskanie dofinansowania z NFZ, a przepisy prawa stanęły tutaj na przeszkodzie.

Zatem, raz jeszcze pragniemy podkreślić, iż to nie Rada ani Zarząd Powiatu Gliwickiego są adresatami roszczeń Pana Lucjana Matery.

W tym miejscu ponownie kilka faktów, które wynikają ze znowelizowanej ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne. Otóż, zgodnie z art. 94 ust. 1 omawianej ustawy, znowelizowany art. 94, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 roku, nie ma zastosowania do powiatów mających siedziby w sąsiadujących miastach na prawach powiatu. W przypadku powiatu gliwickiego jest to miasto Gliwice. W konsekwencji, Zarząd Powiatu Gliwickiego, począwszy od 2024 roku, nie jest zobowiązany wyznaczać, w drodze uchwały, apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy. Tym bardziej nie może tego zrobić Rada Powiatu Gliwickiego, ponieważ uchwały dotyczące rozkładu pracy aptek, na podstawie przesyłanych przez apteki z terenu powiatu harmonogramów, były podejmowane przez Radę do 2023 roku, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami. Obecnie, powołany wcześniej art. 94 ust. 1 zwalnia podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne na terenie powiatu gliwickiego z przesyłania Zarządowi Powiatu Gliwickiemu rozkładów godzin pracy aptek.

Zatem fakultatywność, o której wspomina Pan Matera, w podejmowaniu decyzji o wyznaczeniu przez Zarząd Powiatu apteki pełniącej dyżury w porze nocnej lub w dni wolne od pracy, nie może, w przypadku naszego powiatu, mieć miejsca. Natomiast powiaty myślenicki i oleśnicki, które podaje Pan Lucjan Matera jako przykład w tej materii, nie są powiatami, mającymi swoje siedziby w sąsiadujących miastach na prawach powiatu, co powoduje, iż art. 94 ust.1 ww. ustawy nie ma w ich przypadku zastosowania.

Zamysłem ustawodawcy w przypadku takich powiatów, które mają swoje siedziby w sąsiadujących miastach na prawach powiatu, jakim jest również powiat gliwicki, było to, aby społeczność z każdej miejscowości wchodzącej w skład powiatu mogła mieć jak najlepszy dostęp do apteki, która pracuje w porze nocnej i/lub w dni wolne od pracy. W przypadku powiatu gliwickiego właśnie Gliwice znajdują się w jego „sercu”. W związku z tym mieszkańcom terenów wchodzących w skład powiatu najbliżej jest właśnie do Gliwic. Trudno byłoby bowiem wyznaczyć aptekę dyżurującą w Knurowie, do której musieliby docierać np. mieszkańcy Toszka czy Wielowsi. Dlatego, właśnie w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów, znajduje się apteka ogólnodostępna, z której całodobowych dyżurów, w razie potrzeby, może skorzystać każdy z mieszkańców powiatu gliwickiego, nie musząc pokonywać dużych odległości, jadąc na drugi koniec powiatu.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby którakolwiek z aptek z terenu naszego powiatu, jeżeli ich właściciele dostrzegają wśród mieszkańców taką potrzebę, pełniła dyżury w porze nocnej i/lub w dni wolne od pracy. I jest w tym działaniu pełne poparcie zarówno Rady, jak i Zarządu Powiatu Gliwickiego. Jednak ani Rada, ani Zarząd nie może żadnej apteki z terenu powiatu wyznaczyć do pracy w porze nocnej i/lub w dni wolne od pracy, ponieważ znowelizowane przepisy prawa farmaceutycznego wykluczają nasz powiat z takiej możliwości, nie pozwalając również jego władzom podejmować w tej sprawie stosownych uchwał.

Należy przy tym dodać, iż każda z aptek funkcjonujących na terenie powiatu gliwickiego, jest podmiotem prywatnym, prowadzącym działalność gospodarczą i każda z nich posiada możliwość dowolnego kształtowania swojego czasu pracy, a władze powiatu nie mają na to – zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2024 roku przepisami – żadnego wpływu.

Czy zatem powiedzenie „aptekarska dokładność”, czyli precyzyjność wręcz drobiazgowa w interpretacji znowelizowanej ustawy Prawo farmaceutyczne będzie mieć tutaj zastosowanie, czy w tym przypadku będziemy mieć nadal do czynienia z tytułową „aptekarską (nie)dokładnością” w informowaniu opinii publicznej, jak to ma miejsce w przypadku Pana Lucjana Matery?

Info: Powiat Gliwicki

O sprawie pisaliśmy w styczniu:

Knurów: Czy nowe przepisy prawne skrócą czas otwarcia całodobowej apteki przy Koziełka?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here