Zakończył się remont przeszło stuletniego budynku Willi Szpitala w Knurowie.

Budynek Willi powstał w 1912 roku i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Posiada dwie kondygnacje naziemne i jedną kondygnację podziemną oraz dwa poziomy strychu.

Prace remontowe objęły przebudowę dachu, wymianę stolarki okiennej oraz renowację elewacji budynku. Prowadzone były od marca do lipca br. Wykonawcą robót było wyłonione w drodze przetargu Konsorcjum Nortman – Gorczyca ze Święciechowy.

Wartość zadania pn. „Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji budynku Willi Szpitala w Knurowie” to ponad 600 tys. zł. Środki na jego realizację pochodziły z budżetu Powiatu Gliwickiego.

Info: starostwo.gliwice.pl