Knurów: Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w MSP 7

0
2471

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Rodzice!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie pragnie podziękować Państwu za trud, za wspólną pracę dla dobra dzieci, za poświęcenie i cierpliwość w okresie całego roku szkolnego, a w szczególności w czasie nauki zdalnej.

Mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania epidemii COVID – 19
uroczystość przekazania uczniom świadectw musi przyjąć w tym roku inną formę.
Zatem w piątek 26 czerwca 2020 r., w dniu zakończenia roku szkolnego, uczniowie odbiorą świadectwa i wyróżnienia zgodnie z podanym niżej harmonogramem i zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego.

1. Po odbiór świadectw przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, z domów, gdzie nikt nie przebywa na kwarantannie.
2. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem (opisanym w harmonogramie).
3. Do szkoły uczniowie wchodzą w maskach osłaniających usta i nos.
4. Przy wejściu dezynfekują ręce i udają się do wyznaczonego miejsca.
5. Uczniowie muszą pamiętać o zachowaniu bezpiecznego dystansu (min. 1,5 m) od innych osób.
6. W miejscu spotkania (duże przestrzenie) wychowawca kieruje uczniów na przygotowane stanowiska (oznaczone na podłodze). Wtedy też uczniowie mogą zdjąć maski ochronne.
7. Rozdanie świadectw i spotkanie pożegnalne z wychowawcą nie będzie trwało dłużej niż pół godziny.
8. Po zakończonym spotkaniu uczniowie pod nadzorem nauczyciela, pamiętając o zachowaniu bezpiecznej odległości między sobą, opuszczą szkołę wyznaczonym wyjściem, w maskach ochronnych. Nauczyciel przypomni im o konieczności zachowania dystansu i poprosi o udanie się bezpośrednio do domów.
9. Jeżeli Rodzic wyrazi wolę, aby jego dziecko nie uczestniczyło w spotkaniu, poinformuje o tym wychowawcę klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Odbiór świadectwa od wychowawcy będzie możliwy również we wrześniu.
10. Po odbiór świadectwa do szkoły wejdą wyłącznie uczniowie. Rodziców bardzo prosimy o wyrozumiałość i pozostanie w bezpiecznej odległości, by nie gromadzić się przy wejściach do budynku szkoły.

Życzymy Państwu, aby nadchodzące wakacje były słoneczne, spokojne, bezpieczne, pełne wytchnienia i efektywnego wypoczynku. Gratulujemy sukcesów dzieci i wyrażamy ogromną nadzieję, że spotkamy się z nimi w bardziej sprzyjających okolicznościach we wrześniu, w nowym roku szkolnym.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne MSP 7 w Knurowie