Uczniowie klasy 2b często korzystają na zajęciach lekcyjnych z tablicy interaktywnej. Jej zastosowanie daje dzieciom wiele korzyści. To interesujący dla nich styl nauczania i nowe doświadczenie. Lekcje, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, są ciekawsze, pozwalają uczniom wchodzić w fizyczne interakcje z wyświetlanym na powierzchni tablicy materiałem poprzez przesuwanie liter, cyfr, słów, obrazów i tym podobnych za pomocą rąk.

Są dla dzieci pasjonującą przygodą i podróżą po świecie nauki, a także oferują wyjątkowe możliwości. W formie bezpiecznej zabawy dzieci mogą przyswajać wiedzę szybciej, łatwiej i przyjemniej. Uczniowie klasy 2b na zajęciach z wykorzystaniem tablicy interaktywnej są szczególnie zainteresowani treściami nauczania i bardzo zaangażowani. Tego typu urządzenie pozwala nauczycielowi przeprowadzić zajęcia w dynamiczny sposób i pomaga prezentować treści kształcenia w interesujący oraz wielozmysłowy sposób.

Info: MSP6