Knurów:

X-ty Noworoczny Turniej Integracyjny

organizowany przez Koło PTTK TRION z Knurowa