Knurów:
 
Współpraca MBP w Knurowie z Biblioteką Narodową w 2020r.:
 
Realizowany program: Priorytet 1 Programu Biblioteki Narodowej: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 2020.
Zadanie objęło dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej.
Otrzymano środki w wysokości 6 250 PLN, za które zakupiono 230 woluminów (pozycji książkowych).
Powyższy Priorytet zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 
info: mbp knurów