Rada Rodziców, Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczygłowicach serdecznie zapraszają na wspólne kolędowanie.

Kiedy? O Której?

31 stycznia 2019r., o godz. 17:00

Gdzie?

 Dom Kultury Knurów-Szczygłowice