Knurów: Wracają porody rodzinne w Szpitalu !

0
2127

Z okazji Dnia Dziecka mamy dobrą wiadomość dla naszych pacjentek. Wracają porody rodzinne w Szpitalu w Knurowie !

Warunki uczestnictwa w porodzie rodzinnym są następujące:
👉Osoba wskazana przez Rodzącą jako towarzysząca Jej przy porodzie, przed wejściem na Oddział Położnictwa i Ginekologii podlega wstępnej ocenie stanu zdrowia w Centralnej Izbie Przyjęć (namiot) poprzez: wywiad epidemiologiczny, pomiar temperatury ciała, wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej Rodzącej.

👉 Warunkiem udziału w porodzie rodzinnym jest brak objawów infekcji i negatywny wywiad epidemiologiczny;

👉Na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym osoba towarzysząca Rodzącej, zobowiązana jest dezynfekować ręce, założyć jednorazową odzież ochronną oraz nową maseczkę i obuwie zmienne;

👉 Zaleca się ograniczenie poruszania się na Oddziale do niezbędnego minimum, wyłącznie za zgodą personelu medycznego;

👉Po porodzie i około 2 godzinach od zakończenia porodu osoba towarzysząca Rodzącej zobligowana jest do opuszczenia Oddziału;

👉Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie zobowiązana jest przestrzegać zaleceń personelu medycznego. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny
z osobą towarzyszącą.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu ☎️ 32 331 92- 48.

Info: Szpital w Knurowie