Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka” w Knurowie informuje, że

posiada wolne miejsca parkingowe na terenie parkingu przy ul. Gen. J. Ziętka 25 w Knurowie.

Osoby zainteresowane najmem miejsca postojowego zapraszamy do biura spółdzielni przy ul. Gen. J. Ziętka 18c w celu nawiązania umowy.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem 32/235 16 70.