Knurów: Woda droższa niż „kapusta” – podwyżka cen wody.

0
2757

Wszystko drożeje… Dlaczego więc nie miałaby zdrożeć woda…

Takiej treści informacje od zarządcy zasobami mieszkaniowymi w Knurowie, czyli Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymali lub też niebawem otrzymają mieszkający w jej zasobach.

” Niestety, ale zamiast życzeń Noworocznych jesteśmy zmuszeni poinformować Państwa o kolejnej podwyżce! Podwyżce niespodziewanej z racji tego, że zgodnie z zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo WODY POLSKIE taryfą na lata 2018 – 2020 do 26 maja 2021 cena wody i odprowadzenia ścieków nie powinna ulec zmianie. Pomimo zatwierdzonej 3-letniej taryfy, PWiK w Knurowie od początku roku 2020 podjęło starania aby skrócić ważność zatwierdzonej taryfy i wprowadzić nową. W wyniku starań PWiK z dniem 12.12.2020r cena metra sześciennego wody i odprowadzenia ścieków wzrosła z kwoty 15,16 zł na kwotę 16,13 zł. LWSM dowiedziała się o tym fakcie dopiero na początku stycznia z lektury faktur, z treści których wynika, że PWiK bez powiadomienia zmieniła cenę. Niestety prawo nie pozwala spółdzielni na kwestionowanie zatwierdzonej przez Dyrekcję Wód Polskich taryfy, natomiast nie potrafimy zrozumieć co sprawiło, że PWiK o swoich zamiarach i o efekcie starań nie powiadomiła LWSM a tym samym prawie połowy mieszkańców Knurowa. Pomimo całkowitego zaskoczenia jesteśmy zmuszeni opłacić faktury z podwyższonymi cenami. Oczywiście zgodnie z obowiązującym prawem każdego lokatora również musimy rozliczyć z ceny aktualnie obowiązującej. Dlatego informujemy, że od dnia 01.02.2021 kwota zaliczki pobieranej na poczet rozliczenia kosztów wody wynosić będzie 16,13 zł za m3 wody i odprowadzonych ścieków. Natomiast rozliczenie kosztów wody i odprowadzenia ścieków z uwzględnieniem podwyżki nastąpi zgodnie z regulaminem za okres 01.10.2020 – 31.03.2021r. W związku z powyższym opłata za mieszkanie od 01.02.2021r. wynosi : … ”

informuje Zarząd