Wczoraj, (20.04.2019r.)w knurowskim kościele pod wezwaniem śś. Cyryla i Metodego o godzinie 20:00, odbyła się Wigilia Paschalna czyli liturgia sprawowana w noc Zmartwychwstania Pańskiego. Stanowi integralną i najważniejszą część Triduum Paschalnego, dorocznej uroczystości, w czasie której celebruje się misterium paschalne.

Wigilia paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego, najważniejszym wyrazem liturgicznej celebracji misterium paschalnego. Wszystkie obrzędy wigilii paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli.

Msza święta tej nocy, choćby ją sprawowano przed północą, jest mszą niedzieli zmartwychwstania. Kto uczestniczy w tej mszy, może powtórnie przyjąć Komunię św. podczas mszy sprawowanej w dzień.

W Wigilię Paschalną odczytywane jest dziewięć czytań biblijnych:
-siedem starotestamentalnych,
-epistołę oraz ewangelię, które są przeplatane psalmami responsoryjnymi i modlitwami.

Wymagane jest odczytanie co najmniej 3 fragmentów ze Starego Testamentu, z Prawa i Proroków, a także Wj 14,15-15,1, mówiący o przejściu przez Morze Czerwone.

Po tym czytaniu lektor nie mówi Oto słowo Boże, gdyż śpiewane po nim responsorium jest kontynuacją tego czytania.

Zdjęcia: Monika Sontag