Knurów: Wiemy ile krwiodawcy oddali krwi…

0
937

  W dzisiejszej akcji Poboru Krwi zorganizowanej na terenie kościoła pw. śś Cyryla i Metodego w Knurowie przez knurowski Klub HDK PCK im. dra Floriana Ogana zebrano:

 

7 litrów 650 ml krwi  / 17 osób – oddało /

Zarejestrowało się 21 osób.

 

     Kolejna okazja do pomocy, pilotowana przez knurowski Klub, będzie już w październiku. Na terenie przynależnym do kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej, stanie autobus Krwiodawstwa.

 

Knurów: Akcja Poboru Krwi