Knurów: Wieczór wspomnień o księdzu Alojzym Koziełka w Sztukaterii

0
769

W tym roku przypada 140 rocznica urodzin oraz 70 rocznica śmierci księdza Alojzego Koziełka. Z tej okazji Towarzystwo Miłośników Knurowa postanowiło uświetnić te okrągłe daty robiąc cykl różnych wydarzeń na temat ks. Alojzego. W związku z tym 24.10.2019 roku odbyło się ognisko harcerskie, bo ksiądz był również harcerzem, opiekunem harcerzy i także powstańców.

Natomiast drugi termin przypadł w sobotni wieczór – 26 października 2019 roku. Tego dnia zorganizowano wieczór wspomnień o księdzu w Klubie Kultury Lokalnej Sztukateria ul. Kosmonautów 7a Knurów.

Skrócona biografia Alojzego Koziełka – urodził się 2 lutego 1879 w Jaroniowie koło Baborowa (powiat głubczycki) na Opolszczyźnie, zm. 20 listopada 1949 w Knurowi – ksiądz katolicki. Po ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum studiował teologię i ekonomię społeczną na uniwersytetach we Wrocławiu i Monachium. Po otrzymaniu święceń kapłańskich 20 czerwca 1903 r., pełnił obowiązki wikarego w Katowicach, Pszczynie i Berlinie. W latach 1908-1923 był proboszczem w Szerokiej, a następnie w Miedźnej k. Pszczyny (1923–1928). W latach 1922–1923 pełnił obowiązki inspektora w śląskim kuratorium oświaty. 31 maja 1928 r. został proboszczem w parafii św. św. Cyryla i Metodego w Knurowie. Wraz z bratem ks. Janem w latach 1924 i 1932 brał czynny udział w kongresach pansłowiańskich odbywających się w Velehradzie.

W okresie międzywojennym publikował wiele artykułów na tematy religijno-społeczne. Zajmował się także pracą naukową i popularyzatorską. Publikował w „Głosach znad Odry” i w „Gościu Niedzielnym”. Za własne pieniądze wydawał broszury: w 1920 r. ukazały się „Rozmowy o bolszewiźmie”, a w 1946 r. „Sługa Boży Teodor Christoph. Świątobliwy proboszcz śląski.

W czasie okupacji ukrywał się w okolicach Pszczyny oraz prawdopodobnie w Kochłowicach.

Po zakończeniu II wojny światowej wrócił do Knurowa i dokończył budowę nowego kościoła, którego poświęcenie odbyło się 13 lipca 1948 roku.

Dziełem życia księdza jest pierwsza monografia Knurowa: „Knurów i Krywałd. Kronika na tle historii Ziemi Gliwickiej”. Książka ta została wydana nakładem autora w 1937 roku. Jest to do dziś podstawowa lektura dla wszystkich, którzy chcą zgłębić historię miasta . Mottem monografii są cytat z przedmowy łacińskiej księgi sądowej w Gliwicach z roku 1595: „Nikomu nie może być tajnym, jak dużo korzyści Rzeczypospolitej przynoszą przodków czyny, gdy się je przywołuje do pamięci”. Książka doczekała się dwóch reprintów (w latach: 1991 i 2012).

Ksiądz Koziełek miał bardzo szerokie zainteresowania – pasjonowała go historia, literatura, sztuka, a także ekonomia. Jednak najważniejsza była misja duszpasterska i pomoc potrzebującym. Został zapamiętany nie tylko jako dobry gospodarz, ale również ceniono jego wielką miłość do dzieci (m.in. co roku fundował najuboższym dzieciom przystępującym do Pierwszej Komunii Świętej, stroje komunijne z obuwiem i poczęstunek), tradycji i ojczyzny (za jego kadencji działało w Knurowie aż 15 stowarzyszeń katolickich). Ludzie wspominają go jako filantropa o wielkim sercu.

Na podstawie uchwały Rady Miasta z 11 września 1990 roku ulica Juliana Marchlewskiego została przemianowana na ulicę ks. Alojzego Koziełka.

W 66. rocznicę śmierci ks. Koziełka, 22 listopada 2015 r. odbyło się uroczyste poświęcenie nowego nagrobku ks. Alojzego i jego rodziny. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Mirosław Pelc z parafii pw. św. Cyryla i Metodego. Słowo wspomnienia o księdzu Koziełku wygłosił ks. proboszcz Krzysztof Tabath z parafii M.B. Częstochowskiej oraz przedstawiciel rodziny. Przypomniano motto jakim kierował się ksiądz Koziełek, aby w ciągu każdego dnia zrobić coś dobrego, dzień bez uczynionego dobra należałoby traktować jako dzień stracony.

Na wieczorze wspomnień w Sztukaterii oprócz młodych harcerzy byli też seniorzy z Kręgu Seniora Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” oddział Knurów oraz  m.in. Tomasz Rzepa – Przewodniczący Rady Miasta Knurów, Ewa Jurczyga – Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego, Franciszek Nosiadek – Pierwszy Prezydent Miasta Knurów, Ks. Mirosław Pelc – Proboszcz Parafii śś. Cyryla i Metodego w Knurowie.

W przyszłym roku będzie obchodzone 100-lecie harcerstwa na ziemi gliwickiej. Będzie to wielkie wydarzenie również dla ZHP Knurów i całej społeczności.

Drużyna harcerska z Kurowa obecnie ubiega się o patronat –  imię księdza Alojzego Koziełka. Na spotkaniu harcerze przedstawili krótko swój szlak, który przeszli by zdobyć ten zaszczytny tytuł – im. Ks. Alojzego Koziełka.

Związek Harcerstwa Polskiego Knurów, działa bardzo prężnie pod przewodnictwem ks. Piotra Larysza, który jest harcmistrzem oraz wikariuszem w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie.

Harcerze w trakcie sobotniego wydarzenia prowadzili zbiórkę publiczną na „Mobilną Harcówkę” dla zuchów, harcerzy oraz seniorów z Knurowa.

„Mobilna Harcówka” to projekt Towarzystwa Miłośników Knurowa na rzecz dzieci i młodzieży oraz Seniorów zrzeszonych w różnych organizacjach społecznych. Dzieci i młodzież poprzez ogólnodostępny sprzęt harcerski, który zostanie scalony w jednym miejscu, w specjalistycznym kontynerze kwatermistrzowsko-pionierskim  będzie mogła uczyć się podstawowych technik harcerskich. Ponadto to projekt, który promuje turystykę i krajoznawstwo i uczy spędzać czas na łonie natury. Na dodatek projekt ten związany jest również z ratownictwem i ochrona ludzkości, gdyż sprzęt zgromadzony w jednym zasobniku może być wykorzystywany również podczas nieszczęśliwych wypadków przez specjalistyczne służby przy udziale harcerzy. Obecnie na terenie Knurowa czynnie działa: Knurowska Gromada Zuchowa „Młodzi Odkrywcy”, I Drużyna Harcerska Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej Hufca Ziemi Gliwickiej, a także Krąg Seniora Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” oddział Knurów.

Później prelekcję wspomnieniową o ks. Alojzym Koziełka poprowadził Bogusław Szyguła – harcerz, członek Seniora oraz kustosz Izby Tradycji Górniczych KWK Knurów-Szczygłowice.

W następnej kolejności przemawiał Franciszek Nosiadek – Pierwszy Prezydent Miasta Knurów. Opowiadał o trudnych czasach, kiedy nie było papieru, nie było nic, a udało mu się wydać jako szefowi Towarzystwa Miłośników Knurowa pierwszą replikę ks. Koziełka.

Spotkanie zakończył koncert zespołu „Po Godzinach”. Muzycy z Knurowa w składzie: Barbara Lisiewicz – wokal, Krzysztof Skowroński – gitara basowa, Jerzy Rogoń – gitara solowa i Eugeniusz Jurczyga – gitara. Lokalni artyści zaprezentowali super repertuar, który przypadł do gustu zgromadzonej publiczności.

Relacja: Agnieszka Łyko