Knurów: Więcej śmieci. Będzie drożej.

0
218

Knurów:

Jako mieszkańcy produkujemy coraz więcej śmieci, koszty rosną, a zaplanowane według poprzedniego zapotrzebowania i ustalone wpłaty nie są dowymiarowane.

W związku z tym na dzisiejszej /15.09./ sesji Rady Miasta podniesiony został problem wszczęcia postępowania przygotowawczego związanego ze stworzeniem nowego regulaminu Odbioru odpadów.

W sesji udział wzięli:
Prezydent Miasta Knurów- Adam Rams wraz z zastępcami: Krystyna Kostelecką i Piotrem Surówka, sekretarz Miasta – Piotr Dudło, skarbnik Miasta – Krzysztof Grzelak, mecenas – Helena Słupik oraz dyrektorzy jednostek, naczelnicy i radni, których przywitał Przewodniczący Rady Miasta Knurów – Tomasz Rzepa, na którego zaproszenie przybyli goście z firmy Pre Zero Recycling Południe sp. z o.o. w osobach: Prezes Zarządu – Magdalena Krzeszewska, dyrektor handlowego – Brygida Poręba, dyrektor Komunikacji i Marketingu – Edyta Urbaciak-Konik oraz Członkami Zarządu – Wioletta Krajewska.

 

 

====

Sesja miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znalazły się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Radni obradowali nad projektami 26 uchwał. Wśród nich wskazać można między innymi na uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków oraz realizacji projektu grantowego pn. „Słoneczna Gmina Knurów – wparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych”, pakiet uchwał w sprawie zawarcia porozumienia i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania związanego z dodatkowymi nasadzeniami zieleni w rejonie ronda na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej i ul. Kosmonautów w Knurowie,

Podczas sesji radni zajęli się również przyjęciem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025, a także Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2021 -2026. Przedmiotem obrad będzie także kwestia ustalenia kryteriów oraz określenia dokumentów w postępowaniach rekrutacyjnych do przedszkoli, zespołów szkolno – przedszkolnych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów

Tradycyjnie już, częśc uchwał nad którymi procedowała Rada Miasta, dotyczyła bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunięć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.

Transmisję z sesji można było oglądać na portalu eSesja. – tam też znajduje się zapis archiwalny.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.