Na terenie Domu Kultury w Szczygłowicach odbywają się Warsztaty wokalno-taneczne zorganizowane przez knurowskie Centrum Kultury.
Studio Piosenki i Musicalu przy Centrum Kultury w terminie 20-24 lipca w trzech grupach wiekowych organizuje zajęcia dla 6-9; 10-12; 13-16 lat.
Zajęcia wokalne prowadzi Agnieszka Bielanik-Witomska, część taneczną – Małgorzata Ochabowicz.
/arc/