Knurów: W PADERKU patrzą w przyszłość…

0
290

Knurów:

W PADERKU patrzą w przyszłość…

Niezależnie od trudnej sytuacji w szkolnictwie nauczyciele Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie aktywnie uczestniczą w programie edukacyjnym Erasmus+.

Jest to program Unii Europejskiej zapewniający wymianę edukacyjną, a jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli oraz wykładowców w realizacji zadań i wyzwań, które stawia przed nami edukacja XXI wieku. Pedagodzy Paderka szkoły biorą udział w projekcie zatytułowanym: „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu”. W ramach projektu specjaliści z różnych dziedzin uczestniczą w kursach metodycznych ulokowanych w różnych miastach Europy. Mobilności realizowane są w Dublinie, Florencji, Walencji, Berlinie oraz Barcelonie. W wybranych szkoleniach, kursach i warsztatach aktywny udział bierze kilkunastu nauczycieli Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego.

Celem podjętych szkoleń jest zdobycie wiedzy niezbędnej dla podnoszenia poziomu nauczania oraz urozmaicenie zajęć szkolnych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii cyfrowych oraz innych nowatorskich metod. Szczególne znaczenie dla uczestników programu ma poszerzenie wiedzy na temat sposobów motywowania uczniów do nauki oraz integracji zespołów funkcjonujących w świecie zmienionym przez epidemię Covid-19. W zmieniającym się świecie stałe podnoszenie kompetencji pracowników szkół jest nieodzowne w realizacji zadań, które stoją przed nauczycielami i uczniami w codziennej pracy.
Stacjonarne szkolenia w międzynarodowej grupie nauczycieli różnych dyscyplin wiedzy przynoszą przekonanie, że polska szkoła dobrze realizowała edukację zdalną. Podczas pandemii nauczyciele w bardzo krótkim czasie znacząco rozwinęli swoje umiejętności i kompetencje cyfrowe, a wyzwania jakim – szybko i samodzielnie – sprostali, były jednakowe dla edukacji zdalnej na całym świecie. Tym bardziej cenne jest wspólne wypracowanie praktyki, aby z jednej strony nie zmarnować umiejętności będących niewątpliwym dorobkiem nauczania zdalnego, ale z drugiej jak najszybciej odbudować dobrą kondycję młodzieży, motywację, ciekawość świata poprzez atrakcyjność szkoły stacjonarnej.

Formalna realizacja projektu „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu” przewidziana jest do listopada 2023 r.

Info: Powiat Gliwicki