Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2019 rok,  15 maja br. odbyła się sesja, podczas której radni obradowali nad 14 projektami uchwał. Sesja miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znalazły się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami oraz ogłoszenia i informacje.

Wśród przygotowanych uchwał, uwagę zwraca projekt w sprawie nadania drodze usytuowanej w rejonie ulicy Jęczmiennej w Knurowie nazwy ,,ulica Tęczowa”, czy też projekt uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Prezydenta Miasta, które przyczynią się do opracowania procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy oraz jak najefektywniejszego gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym. Radni rozpatrzyli także propozycję wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania na drodze wojewódzkiej nr 924 (ul.Lignozy). Zmiany dotyczą aktualizacji kosztów przebudowy drogi, co z kolei wpływa na terminy i wysokość poszczególnych transz dotacji, która udzielona zostanie przez Województwo Śląskie na realizację powyższej inwestycji począwszy od roku 2020.

Podczas sesji rozpatrzono 7 uchwał dotyczących bieżącej gospodarki finansowej miasta.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

Transmisja na żywo z przebiegu sesji dostępna jest na stronie eSesja