Knurów: Uroczystość przekazania sztandaru dla 1 Knurowskiej Drużyny Harcerskiej im. Ks. Alojzego Koziełka

0
1497

Uroczystość przekazania sztandaru dla 1 Knurowskiej Drużyny Harcerskiej im. Ks. Alojzego Koziełka – 5 października 2020 r

Wydarzenie to wpisuje się w obchody stulecia działalności harcerstwa na Ziemi Gliwickiej, organizowane przez Hufiec Ziemi Gliwickiej im. Henryka Dąbrowskiego Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego, a objęte zostało patronatem Starosty Gliwickiego. Obchody setnej rocznicy powstania harcerstwa w Knurowie swoim patronatem objął również Prezydent Knurowa.

Byliśmy uczestnikami w bardzo podniosłym wydarzeniu jakim jest przekazanie sztandaru dla 1 Knurowskiej Drużyny Harcerskiej im. Ks. Alojzego Koziełka.

To bardzo ważny i podniosły moment w dziejach harcerstwa oraz naszego miasta.

Sztandar, który otrzymali dziś harcerze z Knurowa to prawdziwa kapsuła czasu, na drzewcu sztandaru odwzorowano i zamieszczono fundatorów, ludzi pełniących funkcje i urzędy oraz osoby indywidualne. Sztandar z 2020 roku nawiązuje do sztandaru drużyny harcerskiej okresu przedwojennego. Ze sztandarem związani są tzw. rodzice chrzestni, to oni prowadzili księgę fundatorów, to oni wystąpili dziś w imieniu wszystkich fundatorów sztandaru i odczytali akt fundacyjny sztandaru.

Dzisiejsza uroczystość nie przewidziała ceremonii wbijania gwoździ, zostały one już umieszczone na stałe na drzewcu sztandaru drużyny.

Księga fundatorów została potwierdzona elektronicznie i odtworzona w tradycyjnej księdze, która znajdowała się tuż obok sztandaru.

W imieniu wszystkich fundatorów nastąpiło odczytanie aktu fundacyjnego sztandaru przez Państwa: Ilonę i Marka Polywka.

Akt fundacji Sztandaru 1 Knurowskiej Drużyny Harcerskiej im. Księdza Alojzego Kozieła

Akt ufundowania sztandaru dla
1 Knurowskiej Drużyny Harcerskiej im. Ks. Alozjego Koziełka działającej przy Hufcu Ziemi Gliwickiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy ufundowany
Sztandar
Jako symbol najwyższych tradycji i wartości
Jako zobowiązanie do godnego wypełnienia obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu.

Fundatorzy sztandaru:

Władze harcerskie
dh. Anna Nowosad (Naczelnik ZHP)
dh. Anna Peterko (Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP)
dh. Weronika Maciak (Komendant Hufca Ziemi Gliwickiej)
dh. Aneta Filipowska (Komendant Hufca Ziemi Rybnickiej)
ks. hm. Piotr Larysz (Kapelan Śląskiej Chorągwi ZHP)

Władze państwowe
Jarosław Wieczorek (Wojewoda Śląski)
Waldemar Dombek (Starosta Gliwicki)
Adam Rams (Prezydent Knurowa)
Duchowni i parafie dekanatu Knurów
Ks. dziekan Grzogrosz Kusze
Ks. prob. Mirosław Pelc

Inne instytucje
Ochotnicza Straż Pożarna w Knurowie
Kopalnia Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice
Orkiestra Dęta KWK Knurów
Concordia Knurów
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Knurów
Towarzystwo Miłośników Knurowa
Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego CZUWAJ odział Knurów
Dyrekcja Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie
Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
Dyrekcja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie
Gromada zuchowa „Młodzi Odkrywcy” w Knurowie

Osoby indywidualne i rodziny
hm. Michał Czerwiński
hm. Józef Lukas
dr Tomasz Reginek
Pani Maria Biernat
Monika i Filip Łukaszczuk
Rodzina Ekert-Gumienny
Rodzina Zaremba
Rodzina Polywka (WWIM)
Rodzice drużyny harcerskiej

Inni darczyńcy

Nastąpiło poświęcenie sztandaru, którego dokonał ks. Dziekan Grzegorz Kusze.
Przy akcie poświęcenia sztandaru wspomniano również tych, którzy w ciągu 100 lat odeszli na wieczną wartę.

Uroczystość poprowadził Michał Czaplicki.

/arc/